- Pierwsze zagraniczne biuro zostanie otwarte w trzecim kwartale w Londynie. Analizujemy inne lokalizacje – również poza Europą - mówi Michał Krupiński, prezes Banku Pekao
Czy wprowadzenie do porządku obrad czwartkowego walnego punktu dotyczącego zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej i zarządu oznacza, że bank zostanie objęty nową kominówką?
To jest decyzja akcjonariuszy oraz rady nadzorczej. Jeśli na walnym zgromadzeniu znajdzie się w tej sprawie większość, to tak – bank będzie objęty nową ustawą kominową.