Chcemy, by efekty wzrostu gospodarczego były odczuwalne dla społeczeństwa – podkreślił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński w poniedziałek na spotkaniu z przedsiębiorcami w Wieluniu (Łódzkie).

"Rząd bardzo konsekwentnie realizuje Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; chcielibyśmy, by z jednej strony po wskaźnikach makroekonomicznych widać było, że gospodarka ma się coraz lepiej, a z drugiej, by efekty tego wzrostu były odczuwalne dla społeczeństwa" – zaznaczył Kwieciński, który w poniedziałek odwiedził Wieluń (Łódzkie).

W ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem "Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy, wielkie zmiany" przedstawiciele administracji rządowej spotykają się z przedsiębiorcami z różnych regionów, by omawiać zmiany związane z Konstytucją Biznesu. Organizatorem akcji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Partnerami – Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Dozoru Technicznego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna.

Zdaniem ministra intencją rządu jest wydawanie pieniędzy publicznych – unijnych oraz krajowych – w taki sposób, by nawet przy wielkich inwestycjach wspierane były lokalne społeczności.

Jako przykład takiej inwestycji Kwieciński podał drogę lokalną łączącą miejscowość Lututów (Łódzkie) z pobliskimi wsiami Łęgi Duże i Łęgi Małe. Godzinę przed spotkaniem w Wieluniu minister odwiedził lututowski urząd gminy i przekazał w imieniu rządu niespełna 600 tys. zł na tę inwestycję.

"Mówię o tym, bo jestem przekonany, że ta droga będzie budowana przez lokalnych przedsiębiorców i będzie służyła lokalnym przedsiębiorcom. I o to nam chodzi – aby przygotowując duże przedsięwzięcia inwestycyjne, wspierać lokalną gospodarkę. Takich programów będzie znacznie więcej, np. program budowy nowych mostów, wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej, który będzie realizowany jesienią oraz programy wsparcia dla MŚP, dotyczące m.in. innowacyjności" – zaznaczył.

Zdaniem ministra zmiany związane z Konstytucją Biznesu służą temu, by administracja publiczna stała się dla przedsiębiorców partnerem, a nie tylko urzędem. Kwieciński wyjaśnił, że ta zmiana wymaga czasu i zmiany mentalności, jednak on sam jest przekonany, że się uda.

O zmianie w kontaktach przedsiębiorców z administracją - w ocenie wiceministra przedsiębiorczości i technologii Marcina Ociepy - ma świadczyć to, że to właśnie przedstawiciele ministerstw oraz PARP i innych instytucji powołanych do dyspozycji przedsiębiorców przybyli do Wielunia, by przekazać ofertę dla biznesu.

"Administracja publiczna musi zacząć zmiany od siebie. Będziemy potrzebować na to czasu. Chcemy taki sposób myślenia – że administracja ma być do dyspozycji, a stworzona przez nią oferta ma być komplementarna – wdrożyć w toku realizacji tego prawa. A więc trochę chwalimy się tym, co udało się zrobić, lecz prosimy o cierpliwość, bo jako administracja publiczna musimy dojrzeć do zmian" – mówił Ociepa.

Według wiceministra w stosunku do biznesu obowiązywać będzie zasada "co nie jest zabronione, jest dozwolone", przy czym zadaniem rządu będzie określenie zakazów, a także zasada domniemanej uczciwości przedsiębiorcy, który "daje miejsca pracy, stabilizację rodzinom, rozwój powiatom i gminom, jest siłą napędową gospodarki".

"Ponad 70 proc. regulacji, których przedsiębiorcy doświadczają, pochodzi z Brukseli. Naszym zadaniem jest implementować to prawo tak, by było najbardziej przyjazne przedsiębiorcom, zwłaszcza mikro- i małym, którzy nie mają za sobą potężnych departamentów prawnych. To wyzwanie, by nie być nadgorliwym w implementowaniu prawa europejskiego" – dodał.

Wśród ważnych zmian wprowadzanych przez Konstytucję Biznesu Ociepa wymienił m.in. ulgi w składkach ZUS dla nowych przedsiębiorstw, zasadę skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, uregulowanie kwestii sukcesji firm.

Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w jakim działają polscy przedsiębiorcy. Większość przepisów Konstytucji, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa, weszła w życie z końcem kwietnia br. Od 1 lipca br. wejdą w życie przepisy ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną. Od lutego 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy Prawa przedsiębiorców dotyczące firm wpisanych do KRS.