Korektę planu modernizacji armii na lata 2009- 2010 do końca lutego oraz renegocjacje umów na sprzęt zbrojeniowy planuje resort obrony narodowej w związku z ograniczeniem wydatków budżetowych ministerstwa na ten cel.

Poinformował o tym w czwartek w Sejmie wiceminister obrony Narodowej Zenon Kosiniak-Kamysz, odpowiadając na pytania posłów. Przypomniał też, że ubiegłoroczne zobowiązania resortu wynosiły 3 mld 277 mln zł; natomiast w tym roku Rada Ministrów ograniczyła budżet resortu o 1 mld 947 mln zł.

Wiceminister powiedział, że dotychczas zweryfikowano pozycje w budżecie dotyczące umów wieloletnich, wstrzymano także realizację niektórych zamówień rzeczowych. Jednocześnie zaznaczył, że zabezpieczone zostały wydatki na pensje, emerytury i renty, zobowiązania ubiegłoroczne.

Znajdą się także pieniądze na kontynuację procesu profesjonalizacji armii, szkolenia pilotów F-16 i C-130 oraz realizację zobowiązań sojuszniczych. Został też powołany zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele resortu obrony, a który ma - jak powiedział Kosiniak-Kamysz - zabezpieczyć funkcjonowanie zakładów polskiego przemysłu obronnego.

Natomiast wiceszef MSWiA Zbigniew Sosnowski powiedział, że część wydatków na sprzęt w policji została przełożona na rok przyszły (planowano przeznaczyć na sprzęt ponad 32 mln zł; w tym roku zakupy zostaną zrealizowane na kwotę 25 mln, natomiast w roku przyszłym będzie to ponad 7 mln). Zrezygnowano z zakupów uzbrojenia dla straży granicznej w wysokości 4 mln zł - zakupów tych nie będzie także w roku przyszłym.

Odnosząc się do jednego z pytań Sosnowski zaznaczył, że "nie jest możliwe przesądzenie, że oszczędności dotkną konkretne zakłady zbrojeniowe, gdyż zamówienia na sprzęt są realizowane w formie przetargów publicznych w drodze konkursu".

MSWiA ma zaoszczędzić około 1,2 mld zł, z tego ok. 800 mln ze środków przeznaczonych na policję.

MON ma zaoszczędzić 1,9 mld zł

Zgodnie z planem oszczędnościowym, MON ma zaoszczędzić 1,9 mld zł z budżetu, który planowano na poziomie blisko 25 mld zł. Budżet resortu na 2009 rok zakłada wydatki osobowe - 7,2 mld zł; emerytury i renty - 5,1 mld zł; centralne plany rzeczowe - 7,2 mld zł; pozostałe wydatki bieżące - 4,8 mld zł.

Według MON problemy z wpływami do budżetu w 2008 r., powodujące powstanie zobowiązań o wartości 3,2 mld zł (obciążających budżet 2009 r.) oraz decyzja rządu o ograniczeniu wydatków w budżecie państwa na 2009 r. wymusiła konieczność weryfikacji wydatków resortu.

Według stanu na koniec stycznia, resort uregulował zaległe zobowiązania zá2008 r. na sumę 2,8 mld zł. Pozostała kwota zaległości (456 mln zł) z terminami płatności w lutym, marcu i maju br. będzie renegocjowana z kontrahentami.