MPiT czeka na opinie organizacji pracodawców dot. kandydatury Adama Abramowicza na Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; dobrą okazją do powołania rzecznika będzie 21 czerwca, kiedy przypada Dzień Przedsiębiorcy - mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest on powoływany przez premiera na wniosek ministra przedsiębiorczości i technologii. Pierwszym krokiem w tej procedurze są konsultacje wskazanej przez ministra kandydatury na to stanowisko z pięcioma organizacjami pracodawców, które są reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Są to Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja "Lewiatan", Związek Pracodawców Business Centre Club oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Na wyrażenie swoich opinii organizacje mają 14 dni. Kolejnym etapem jest wniosek do premiera, który powołuje rzecznika na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba będzie mogła być rzecznikiem tylko przez jedną kadencję.

"Czekamy na opinię Rady Dialogu Społecznego, a następnie, jeśli ona będzie pozytywna, taką rekomendację prześlę panu premierowi, bo to on ostatecznie powołuje rzecznika" - powiedziała Emilewicz w piątek w radiu TOK FM.

Minister przyznała, że jeszcze nie otrzymała odpowiedzi od organizacji pracodawców skupionych w Radzie Dialogu Społecznego odnoście kandydatury Abramowicza.

"Wysłaliśmy w zeszłym tygodniu pismo i mam nadzieję, że jeśli nie jeszcze dziś, to może w przyszłym tygodniu taką odpowiedź będziemy mieli" - dodała.

Według Emilewicz dobrą okazją do powołania rzecznika będzie 21 czerwca tego roku. "To dzień uchwalony przez Sejm (...) jako dzień przedsiębiorców" - powiedziała minister.

Jak wcześniej mówiła minister, rzecznik jest gwarantem wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu.

Resort przedsiębiorczości i technologii informował w środę, że Adam Abramowicz prowadził własną działalność gospodarczą. Był jednym z głównych inicjatorów, a zarazem Prezesem Zarządu Sieci Detalistów "Nasze Sklepy", która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. A także jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej.

Adam Abramowicz (PiS) jest członkiem m.in. sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP, a także Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.