Około 10 proc. milionerów objętych nowym podatkiem solidarnościowym dostarczy aż połowę całości wpływów z tej daniny.
Dane Ministerstwa Finansów, jakie uzyskaliśmy, potwierdzają to, o czym do tej pory tylko spekulowano. Najważniejszym źródłem wpływów do funduszu będą dochody osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według liniowej 19-proc. stawki PIT. Główny ciężar nowej daniny na swoje barki weźmie grupa tych najbardziej zamożnych. To, że liniowcy stanowią największą grupę wśród polskich milionerów, nie jest zaskoczeniem. Wskazywały na to dane z izb skarbowych, jakimi dysponowaliśmy już wcześniej. Teraz poznaliśmy dokładną liczbę tego typu podatników. MF podaje, że według stanu z 2016 r. (dane za 2017 r. nie są jeszcze dostępne) wśród blisko 21 tys. potencjalnych podatników daniny solidarnościowej aż 17,3 tys. to przedsiębiorcy płacący 19-proc. PIT.
Jak duży podatek zapłacą? To już wyliczyliśmy sami. MF udostępniło nam dane na temat liczby milionerów objętych nowym obciążeniem w podziale na rodzaj opodatkowania oraz przedziały ich dochodów. Nasze szacunki są przybliżone, bo nie znaliśmy dokładnego rozkładu dochodów w każdym z decyli podatkowych – czyli grup po 10 proc. podatników z przypisanymi im dochodami. Zastosowaliśmy średnie wielkości na podstawie podanych przedziałów. I na tej podstawie policzyliśmy, ile może wynosić przeciętne roczne obciążenie podatkiem dla każdej z grup z osobna.