Rząd finansuje kolejne projekty pieniędzmi Funduszu Pracy, bo jego sytuacja jest stabilna. Przeciwnicy tej taktyki mówią o rabunkowej polityce.
Najgłośniejszym pomysłem rządu dotyczącym wsparcia niepełnosprawnych jest danina solidarnościowa pobierana od najbogatszych. Ale drugim nie mniej ważnym jest przekazanie na ten sam cel części składki z Funduszu Pracy. W ten sposób fundusz, który powstał, by wspierać walkę z bezrobociem i aktywizować ludzi do pracy, staje się rezerwą dla budżetu.
Ubezpieczenie od niesamodzielności