Już samo pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez skopiowanie firmowych dokumentów, będzie traktowane potencjalnie jako czyn nieuczciwej konkurencji.
To jedna z nowości, które wprowadzają regulacje wzmacniające ochronę niejawnego know-how oraz informacji handlowych. Wczoraj przyjął je rząd.
Przepisy, implementujące do polskiego prawa unijną dyrektywę, rozszerzą także samą definicję tajemnicy przedsiębiorstwa. Obejmie ona również zestawy danych, które jako całość mają unikalną wartość (np. dokumenty dotyczące strategii promocji firmy). Z drugiej strony, aby informacje te zyskały status tajemnicy chronionej, przedsiębiorca musi faktycznie zadbać o zachowanie ich w poufności.
Nowe regulacje przewidują też nieznane dotąd wyjątki od gwarancji tajemnicy firmy, np. jeśli jej złamanie służyło ujawnieniu nieprawidłowości bądź leżało w interesie publicznym.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów.