GetBack planuje, że wierzyciele pierwszej grupy zostaną spłaceni w 65,36 proc., a pozostałe 34,64 proc. zadłużenia ma zostać zaspokojone w drodze konwersji na akcje - poinformowała spółka w propozycjach układowych.

Pierwsza grupa wierzycieli obejmuje obligatariuszy spółki, posiadających niezabezpieczone papiery wyemitowane przez GetBack oraz wierzycieli, którzy udzielili spółce kredytów niezabezpieczonych na majątku spółki.

W wyniku konwersji części wierzytelności grupy pierwszej na akcje, kapitał zakładowy spółki ma zostać podwyższony o 4,12 mln zł, poprzez emisję ok. 82.399.394 akcji serii F. Cena emisyjna pojedynczej akcji ma wynieść 8,63 zł, a łączna cena emisyjna wszystkich akcji nie mniej niż 711,1 mln zł.

Poniżej prezentujemy propozycje spłaty należności głównej wobec wierzycieli z grupy pierwszej zawarte w propozycjach układowych:

Termin płatności raty 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025
Wysokość raty 1,26 proc. 23,97 proc. 30,57 proc. 19,48 proc. 11,98 proc. 7,45 proc. 3,92 proc. 1,37 proc.

Grupa trzecia wierzycieli również ma zostać zaspokojona w 65,36 proc., a grupa druga - w całości. Grupa druga obejmuje wierzycieli publicznoprawnych, a trzecia pozostałych wierzycieli.

Odsetki od obligacji oraz kredytów zaciągniętych przez GetBack mają - zgodnie z propozycjami - zostać umorzone.

GetBack szacuje, że poziom zaspokojenia wierzycieli w przypadku postępowania upadłościowego nie przekroczy 25 proc. wierzytelności objętych układem.

Na początku maja spółka informowała, że złożyła w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego.

Suma wierzytelności GetBacku wynosi 2,82 mld zł, z czego suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa wynosi 2,72 mld zł.