Ekonomiści Komisji Europejskiej w wiosennej prognozie podwyższyli prognozę dynamiki PKB Polski w 2018 r. do 4,3 proc. z 3,8 proc. wcześniej, a w 2019 r. do 3,7 proc. z 3,4 proc. prognozowanych w listopadzie 2017 roku. Ich zdaniem, inflacja w 2018 r. wyniesie 1,3 proc., a w 2019 roku wzrośnie do 2,5 proc.

Komisja Europejska spodziewa się, że polska gospodarka będzie w dalszym ciągu rozwijać się dynamicznie, z pewnym ograniczonym spowolnieniem tempa wzrostu w 2019 roku.

W 2018 roku PKB Polski według prognoz Komisji Europejskiej ma zwiększyć się o 4,3 proc. wobec wzrostu o 4,6 proc. w zeszłym roku. W 2019 roku PKB ma wzrosnąć o 3,7 proc.

Głównymi motorami wzrostu będą konsumpcja krajowa oraz inwestycje, wspierane przez szybki wzrost płac, silne zaufanie konsumentów oraz fundusze strukturalne płynące z Unii Europejskiej.

Prywatna konsumpcja w Polsce ma stopniowo zmniejszać się z 4,1 proc. prognozowanych w 2018 roku do 3,4 proc. w przyszłym roku, ale jak podkreślają ekonomiści Komisji Europejskiej - pozostanie na wysokim poziomie jako wynik silnego wzrostu płac i rekordowo wysokiego zaufania konsumentów.

Publiczne inwestycje mają szybko rosnąć w tym roku dzięki napływowi środków z UE, lekki wzrost publicznych inwestycji prognozowany jest również w 2019 roku.

Inwestycje prywatne, które pozostawały słabe w 2017 roku, mają stopniowo się odbudowywać w latach 2018 i 2019, dzięki dużej wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, solidnym perspektywom popytu i niskim stopom procentowym. Wzrost inwestycji będzie jednak hamowany z powodu rosnącego braku wykwalifikowanych pracowników, co może zniechęcać przedsiębiorców do rozpoczynania większych inwestycji.

Eksport ma w dalszym ciągu rosnąć w latach 2018 i 2019 (odpowiednio o 7,3 i 6,2 proc.). Dzięki silnemu popytowi krajowemu rosnąć powinien też import (8,4 proc. w 2018 r. i 6,3 proc. w 2019 r.).

Inflacja w Polsce ma spaść w 2018 roku do 1,3 proc., a następnie wzrosnąć na fali rosnących płac (2,5 proc. w 2019 roku). W 2017 roku inflacja wyniosła 1,6 proc.

Komisja Europejska zwraca uwagę, że po spadku inflacji na początku 2018 roku w dalszej części roku i w 2019 roku powinna zacząć ona stopniowo rosnąć.

Głównym czynnikiem wzrostu inflacji, zwłaszcza w sektorze usług, powinny być rosnące płace.

Komisja Europejska spodziewa się w 2018 roku umiarkowanego umocnienia się kursu złotego wobec euro, co powinno hamować wzrost części cen.

Zatrudnienie w Polsce powinno rosnąć w drugiej połowie 2018 roku i w 2019 roku, ale tempo wzrostu będzie stopniowo spadać. Bezrobocie, które w 2017 roku spadło w Polsce do historycznie niskiego poziomu 4,9 proc., spadnie do 4,1 proc. w 2018 roku i do 3,9 proc. w przyszłym roku.

Poniżej wiosenne prognozy Komisji Europejskiej na lata 2018-2019 i porównanie do prognoz z listopada 2017:

PROGNOZA WIOSNA 2018 JESIEŃ 2017
2018 2019 2018 2019
Wzrost PKB 4,3 3,7 3,8 3,4
Spożycie prywatne 4,1 3,4 3,7 3,2
Spożycie publiczne 3,7 3,1 3,3 3,3
Inwestycje 8,7 5,3 7,9 5,9
Eksport 7,3 6,2 6,8 5,8
Import 8,4 6,3 7,9 5,9
Kontrybucja do PKB
Popyt krajowy 4,6 3,5 4,1 3,3
Zapasy
Eksport netto -0,3 0,2 -0,3 0,1
Zatrudnienie 0,8 0,3 0,8 0,2
Stopa bezrobocia* 4,1 3,9 4,2 4
Wynagrodzenie 6,8 7,4 5,7 7,1
Jedn. koszty pracy w gospodarce 3,2 3,9 2,6 3,8
Realne jedn. koszty pracy 1,5 1,4 0,6 1,3
Deflator PKB 1,7 2,4 2 2,5
HICP 1,3 2,5 2,1 2,8
Terms of trade 0,1 -0,1 -0,1