Konstytucja Biznesu stanie się pierwszą bramką, przez którą będą przechodzić inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej w Polsce - powiedziała w piątek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Konstytucja "odblokuje kreatywność Polaków" - wskazała.

"Majówka w tym roku będzie majówką przedsiębiorców. Będzie to czas świętowania nowej rzeczywistości prawnej, w jakiej będą żyć przedsiębiorcy (...) przez długie lata" - podkreśliła minister Emilewicz.

Konstytucja Biznesu, której najważniejsze zapisy zaczną obowiązywać w poniedziałek 30 kwietnia, opiera się, jak zaznaczyła szefowa MPiT na dwóch fundamentach. Pierwszy to, jak zaznaczyła, "pozycja ustrojowa przedsiębiorcy", którą ma gwarantować Konstytucja. "To co nie jest zakazane prawnie jest dozwolone, klauzula pewności prawa, klauzula szybkości rozstrzygania sporów na rzecz przedsiębiorcy i wreszcie pakiet praktycznych rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej" - wyliczyła.

Chodzi o rozwiązania, jak wskazała, od "pasa startowego", czyli ulgi na start (sześciomiesięcznego okresu od momentu rejestracji działalności gospodarczej, w którym przedsiębiorca nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne) "po skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat i niekoniecznie w papierze, czyli możliwość przechowywania ich w wersji cyfrowej. Czy też możliwość ustanowienia prokury przez przedsiębiorcę przy pomocy CEIDG".

Emilewicz wskazała też na nową instytucję Rzecznika MŚP. "Wraz z wprowadzeniem przez Konstytucję nowego podmiotu, jakim będzie rzecznik praw przedsiębiorców, będzie musiał konsultować się z nim każdy resort, który będzie wprowadzał legislację, która w jakikolwiek sposób dotyczyć będzie swobody prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; będzie musiał konsultować się i uzyskać zgodę rzecznika przedsiębiorcy" - podkreśliła.

Jak zaznaczyła, to Konstytucja Biznesu "stanie się teraz pierwszą bramką, przez którą będę przechodzić inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej w Polsce".

"Mamy nadzieję, że również wprowadzi ona nowe zasady stanowienia prawa w Polsce w ogóle. Konstytucja została przygotowana w ścisłej współpracy ze środowiskami, których dotyczy - z przedsiębiorcami" - zaznaczyła szefowa MPiT. Jak dodała, ocena skutków regulacji była przygotowywana "w sposób niezwykle wyczerpujący". "To także nowy standard sposobu stanowienia prawa" - mówiła.

Emilewicz zaznaczyła, że resort zdaje sobie sprawę z tego, że tego typu akty prawa, które wprowadzają nowe zasady, bywają najtrudniejsze. "Dlatego, że ich implementacja tak naprawdę pokaże, na ile udało się zmienić rzeczywistość w Polsce" - powiedziała. Dodała, że dlatego przedstawiciele resortu "ruszają w Polskę" z informacją do urzędników skarbowych, urzędników gminnych. "To ciągle są ci pierwsi, z którymi przedsiębiorca się spotyka" - zaznaczyła. Ale też do przedsiębiorców, aby wytłumaczyć im, "jaka była intencja ustawodawcy wprowadzającego te zasady".

"To będzie proces, to nie wydarzy się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 30 kwietnia, czyli w dniu, kiedy Konstytucja Biznesu wchodzi w życie. Ale chcemy ten proces ubezpieczać i przez Rzecznika MŚP, ale też naszą osobistą aktywnością, szkoląc urzędników w całej Polsce" - zapowiedziała.

Również obecny na spotkaniu z dziennikarzami wiceminister finansów i wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski podkreślił, że dzięki nowym przepisom "relacje przedsiębiorca-urzędnik zmienią się zdecydowanie na lepiej". "Konstytucja Biznesu na pewno poprawi funkcjonowanie zwykłego przedsiębiorcy, o ile zejdzie niżej do urzędników, którzy podejmują decyzje na samym dole" - zaznaczył.

Dodał, że celem administracji, ale też "największą bolączką" jest odpowiednia komunikacja w tym zakresie. "Aby przekazać to za pomocą (...) odpowiednich wytycznych, spotkań, szkoleń z urzędnikami, żeby zmienić mentalność, która jeszcze czasami występuje na niekorzyść obywateli" - powiedział.

Cybulski podkreślił, że Konstytucja Biznesu to nie są "suche zapisy na papierze". "Konstytucja Biznesu jest wyzwaniem. To jest proces, który jest przed nami, to wskazanie, na co mamy teraz zwrócić uwagę, w jakim kierunku mamy iść" - zaznaczył. Podkreślił, że są to dla urzędników "doskonałe słowa, które są wytycznymi, co robić, żeby służyć społeczeństwu".

Pomogą, o ile będziemy wyraźnie mówili o przestrzeganiu tych przepisów, jeśli będziemy się starali dotrzeć do tych przepisów prawa, które są niezrozumiałe i starali się je zmienić.

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw. Najważniejsze rozwiązania zawarte w Konstytucji, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa wchodzą w życie 30 kwietnia. 1 lipca zaczną obowiązywać art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku, np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną. Natomiast 1 lutego 2019 r. w życie wchodzi art. 24 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, który dotyczy firm wpisanych do KRS.