Dzięki rewolucji technologicznej zmierzamy w stronę medycyny spersonalizowanej, co oznacza większą oszczędność czasu i kapitału, w tym kapitału ludzkiego. Co najważniejsze, medycyna spersonalizowana ma zagwarantować skuteczniejsze leczenie, dzięki któremu będzie mniej efektów ubocznych. Niektóre stosowane obecnie rozwiązania jak chociażby biomarkery w terapii raka pozwalają ocenić czy dane leczenie przyniesie pożądany efekt u pacjenta.