Kolejna agencja ratingowa podwyższa szacunek wzrostu PKB dla Polski. Po raz kolejny jest to agencja, o której mówi się, że jest jedną z najważniejszych na świecie - powiedział PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

"Tym razem, w ogłoszonych w środę prognozach, S&P Global Ratings twierdzi, że PKB będzie rosnąć w tym roku w Polsce w granicach 4,5 proc., mimo że w poprzednich prognozach analitycy S&P szacowali, iż będzie to 3,8 proc."- powiedział Kwieciński.

"Tak duże zmiany, sięgające prawie jednego punktu procentowego, zdarzają się rzadko - może to oznaczać, że od stycznia, kiedy agencja S&P publikowała poprzednią prognozę, agencje ratingowe i światowe instytucje finansowe dostrzegły w polskiej gospodarce kolejną zmianę na lepsze" - dodał Kwieciński.

"Wydaję się, że może to mieć, po pierwsze, związek z długiem publicznym, który jest przez rząd PiS konsekwentnie redukowany - S&P prognozuje, że ten rok przyniesie spadek długu poniżej 50 proc. wartości PKB. Drugi powód to, naturalnie, odbicie w inwestycjach. Widać je w statystykach. Zmienia się klimat inwestycyjny wśród firm. Dzięki sprawnie wykorzystywanym funduszom unijnym, poprawę w zakresie inwestycji publicznych widać było już w drugiej połowie 2017 roku" - powiedział.

Zdaniem Kwiecińskiego kluczowe w stanowisku S&P nie jest jednak to, że dzięki odbiciu w inwestycjach prognoza dla Polski się podnosi, ale to, że agencja widzi, a przede wszystkim docenia plany rządu, które nie ograniczają się wyłącznie do inwestycyjnego "tu i teraz". Wydawanie funduszy unijnych nie jest sztuką. Sztuką jest inwestować je tak, aby się one z roku na rok zwracały. Tak samo: pracę rządu PiS docenia się nie za to, że Polacy i polskie firmy inwestują, ale za to, że usuwamy bariery prawne i urzędowe, które uwolnią inwestycje na lata, a nie tylko doraźnie.

W środę agencja S&P Global Ratings podwyższyła szacunek dynamiki PKB Polski na 2018 r. do 4,5 proc. z 3,8 proc. i obniżyła prognozę długu sektora rządowego i samorządowego do 49,5 proc. PKB z 51,8 proc.

Agencja utrzymała w kwietniu prognozę deficytu sektora finansów publicznych Polski w 2018 r. na poziomie 2,0 proc. PKB.

W styczniowym raporcie S&P oceniła, że dynamika realnego PKB Polski "z łatwością przekroczy 4 proc.", przy czym w tym samym opracowaniu oficjalne prognozy makro agencji wskazywały na 3,8 proc.

Najnowszy raport zawiera szacunki wskaźników tylko w horyzoncie 2018 r. Najbliższy przegląd ratingu Polski przez S&P zaplanowano na piątek 13 kwietnia.

Pod koniec marca agencja ratingowa Moody’s podwyższyła szacunek PKB Polski na 2018 r. do 4,3 proc. z 3,5 proc.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch to "A-" (jeden poziom niżej niż Moody's), a według S&P "BBB+" (dwa poziomy w dół względem Moody's). Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.