13 kwietnia w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, kierowane do przedstawicieli funduszy venture capital oraz private equity. Kongres rozpocznie się o godzinie 9, a jego zakończenie planowane jest na godzinę 16.45. Partnerem merytorycznym wydarzenia oraz jego inicjatorem jest Kancelaria Snażyk Granicki.

Grono prelegentów kongresu składa się z ekspertów w dziedzinie rynków kapitałowych, reprezentantów towarzystw funduszy inwestycyjnych, renomowanych funduszy VC oraz przedstawicieli organizacji takich jak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, GPW, Polski Fundusz Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacja Startup Poland.

Gośćmi honorowymi Kongresu będą Pani Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Pan Marek Chrzanowski - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Pan Marek Dietl – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Fundacją Startup Poland.

Pełne informacje wraz z agendą znajdują się na stronie: www.vckongres.pl