Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w lutym, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 4,4 proc., wobec 4,5 proc. w styczniu - podał Eurostat.

Liczba bezrobotnych wyniosła 754 tys.