"Jako PFR nie zamierzamy na tym zarabiać. Póki co, do końca nie wiemy, ile portal do obsługi programu będzie nas kosztował, ale zakładamy, że opłaty będą znacznie niższe (niż zapisane w ustawie - PAP), będzie nam zależało, żeby były one jak najniższe" - powiedział Borys na konferencji.

Pracownicze Plany Kapitałowe wejdą w życie od początku 2019 r. i obejmą ponad 11 mln osób. Jak wynika z ustawy, łączne wpływy oszczędności na rynek kapitałowy z tytułu PPK szacowane są na 6 mld zł w 2019 roku, 12 mld zł rok później i 15 mld zł rocznie w kolejnych latach, przy założeniu minimalnej składki na poziomie 3,5 proc. wynagrodzenia.