Zależy nam, żeby opłaty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju były jak najniższe, nie zamierzamy na tym zarabiać - powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

"Jako PFR nie zamierzamy na tym zarabiać. Póki co, do końca nie wiemy, ile portal do obsługi programu będzie nas kosztował, ale zakładamy, że opłaty będą znacznie niższe (niż zapisane w ustawie - PAP), będzie nam zależało, żeby były one jak najniższe" - powiedział Borys na konferencji.

Pracownicze Plany Kapitałowe wejdą w życie od początku 2019 r. i obejmą ponad 11 mln osób. Jak wynika z ustawy, łączne wpływy oszczędności na rynek kapitałowy z tytułu PPK szacowane są na 6 mld zł w 2019 roku, 12 mld zł rok później i 15 mld zł rocznie w kolejnych latach, przy założeniu minimalnej składki na poziomie 3,5 proc. wynagrodzenia.