Bezpieczeństwo danych to kluczowe zagadnienie. Każda firma przechowuje mnóstwo ważnych informacji w formie elektronicznej. Wiele poufnych informacji znaleźć można na pendriveach pracowników, twardych dyskach biurkowych komputerów czy na firmowych serwerach. Kradzież lub utrata tych danych może spowodować bankructwo firmy, a często również kłopoty prawne.

Informacja jest najcenniejszą wartością w nowoczesnym biznesie. Wydaje się to być oczywiste, a jednak wiele firm wcale nie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Poziom świadomości społecznej w tej dziedzinie jest nadal bardzo niski. Dawniej ważne dokumenty trzymało się w sejfie, dzisiaj ważne dokumenty najczę-ściej leżą na twardych dyskach firmowych komputerów zwykle bez żadnych zabezpieczeń dostępne niemal dla każdego. Co gorsza, kopie zapasowe na wypadek awarii są zwykle stare lub nie ma ich wcale.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SIECI WI-FI

Bezprzewodowa sieć w biurze, jeśli nie jest dobrze zabezpieczona, może stwarzać zagrożenia dla urządzeń w niej pracujących. Warto pamiętać o głównych zasadach bezpieczeństwa.
1. Zmień standardowe hasło urządzenia - Niemal każdy punkt dostępowy ma firmowo ustawione hasło producenta. Należy bezwzględnie zmienić to hasło na swoje. W przeciwnym razie każdy in-truz będzie mógł z łatwością przekonfigurować, a nawet zablokować całe urządzenie.
2. Włącz zabezpieczenia transmisji - Każde urządzenie Wi-Fi udostępnia jakąś formę zabezpieczenia transmisji. Aby ograniczyć liczbę potencjalnych włamywaczy zawsze warto korzystać nawet z najsłabszego zabezpieczenia. By móc przechwytywać przesyłane dane wcale nie trzeba być hackerem.
3. Zmień standardowy SSID - Każdy punkt dostępowy ma ustawioną nazwę sieci zwaną SSID. Standardowo jest ona tożsama z nazwą producenta lub modelu urządzenia. Znając model intruz z góry wie jakie jest standardowe hasło.
4. Wyłącz rozgłaszanie SSID - Punkt dostępowy rozgłasza swoją nazwę, dzięki czemu jest widoczny dla innych. Jest to przydatne w przypadku hotspotów, jednak w biurze nie jest niezbędne. Wy-łączenie tej funkcji pozornie ukryje urządzenie.
5. Włącz filtrowanie adresów MAC - Każde urządzenie sieciowe ma inny adres MAC. Większość punktów dostępowych pozwala stworzyć listę urządzeń, które mają prawo korzystać z sieci blokując jednocześnie dostęp urządzeniom spoza listy.
6. Wyłącz serwer DHCP - Dynamiczne przyznawanie adresów IP urządzeniom logującym się do sieci jest wygodne, ale ryzykowne. Serwer DHCP może przydzielić adres także intruzowi, który włamał się do sieci.
7. Ustaw punkt dostępowy w centralnym miejscu biura - Zasięg biurowej sieci jest zwykle dostępny także poza biurem, co ułatwia zadanie potencjalnemu włamywaczowi. Ustawienie urządzenia w centralnym miejscu ograniczy zasięg sieci poza biurem.