Banki będą mogły w uproszczony sposób windykować od przedsiębiorców niespłacane długi na ścieżce pozasądowej. Zgodnie z projektem regulacji przedstawionych właśnie przez Komisję Europejską przyspieszona egzekucja z zabezpieczenia ma być z góry uzgadniana między instytucją finansową a kredytobiorcą przy zawieraniu umowy. Ułatwienia w dochodzeniu roszczeń nie będą dotyczyły długów zaciąganych przez konsumentów.

Pomysł wprowadzenia namiastki bankowego tytułu egzekucyjnego dla firm to oczywiście odpowiedź na problem niespłacanych terminowo kredytów, w przypadku których zaległości przekraczają 90 dni (są to tzw. NPLs, czyli non-performing loans). Z najnowszego raportu Komisji wynika, że choć ich wolumen sukcesywnie spada, to nadal wpływają one negatywnie na krótko- i długoterminową stabilność systemu bankowego.
W trzecim kwartale 2017 r. zagrożone długi stanowiły łącznie 4,4 proc. zobowiązań (w Polsce – 6,6 proc.). Nadal najwięcej kłopotów mają z nimi Grecja oraz Cypr (w obu krajach ponad połowa kredytów w sektorze prywatnym ma ponad 90-dniowe opóźnienia w spłacie). – Chociaż banki mogą odzyskiwać zabezpieczenia na podstawie krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności i egzekucji długów, to proces ten może być długotrwały i nieprzewidywalny. W międzyczasie zagrożone kredyty obciążają ich bilans, wystawiając je na długotrwałą niepewność oraz blokując ich zasoby – przekonuje Komisja Europejska.
Uproszczony mechanizm dochodzenia roszczeń to tylko część dużego pakietu zmian, które mają rozwiązać problem niespłacanych długów w UE i zapobiec narastaniu ich w przyszłości. Bruksela zapowiedziała także ustanowienie minimalnych progów gwarancji dla nowo udzielanych kredytów. Ma to zapewnić, że banki będą odkładały środki na pokrycie kosztów ryzyka związanego z długami, które za jakiś czas mogą stać się zagrożone. Tym samym mniejsza będzie obawa, że instytucje finansowe nie będą miały funduszy na pokrycie ewentualnych strat z tego tytułu.
Kolejna inicjatywa KE dotyczy rozwoju wtórnych rynków zagrożonych kredytów. Projekt dyrektywy w tej sprawie zakłada stworzenie jednolitego rynku w zakresie przenoszenia wierzytelności bankowych na podmioty trzecie w całej Unii. Dlatego też planowane jest przyjęcie wspólnych standardów odnoszących się do udzielania zezwoleń oraz prowadzenia działalności.