Inwestowanie w start-upy za pośrednictwem portali crowdfundingowych ma się stać łatwiejsze. Komisja Europejska przedstawiła właśnie propozycje regulacji, dzięki którym platformy prowadzące zbiórki społecznościowe na innowacyjne projekty biznesowe będą mogły uzyskać specjalną licencję na działalność w całej Unii.
Nowe przepisy będą odnosić się przede wszystkim do serwisów, które zapewniają drobnym darczyńcom zwrot z inwestycji – czy to w postaci pożyczki, czy w formie crowdfundingu udziałowego, czyli finansowania w zamian za udziały w firmie (odpadają więc np. kampanie charytatywne).
Europejskie platformy crowdfundingowe działają zwykle na niewielką skalę i tylko w nielicznych przypadkach za ich pośrednictwem udaje się pozyskać środki od zagranicznych inwestorów. Skromne wpływy transgraniczne to przede wszystkim konsekwencja tego, że zasady finansowania społecznościowego są ustalone na poziomie krajowym – niektóre państwa mają szczegółowe regulacje normujące tę sferę, w przypadku innych zastosowanie znajdują ogólne przepisy dotyczące instrumentów finansowych. W efekcie rozdrobnienia alternatywny rynek kapitałowo-pożyczkowy w UE jest relatywnie niewielki i wynosi ok. 5,5 mld euro. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych generuje on ponad 21 mld dol. rocznie.
Co więcej, z badań komisji wynika, że finansowanie społecznościowe wciąż nie cieszy się wielkim zaufaniem zarówno ze strony firm, jak i osób zainteresowanych udziałem w ich przedsięwzięciach. Inwestorzy narzekają zwłaszcza na brak rzetelnych informacji na temat relacji ryzyka i stopy zwrotu czy zasad działalności serwisów.
Projekt rozporządzenia opracowany przez Brukselę zakłada, że platformy społecznościowe będą mogły ubiegać się o specjalny „paszport” pozwalający na działalność na terenie rynku wewnętrznego od Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych bez konieczności uzyskiwania licencji w poszczególnych krajach (analogicznie do zezwoleń funkcjonujących w sektorze bankowym czy firm inwestycyjnych). Naturalnie warunkiem swobodnego prowadzenia zbiórek transgranicznych będzie spełnienie wymogów dotyczących przejrzystości oraz zarządzania ryzykiem. Mają one być na tyle proporcjonalne, aby zagwarantować należytą ochronę inwestorów oraz stabilność sektora.
Nowe regulacje o crowdfundingu to tylko jeden z elementów planu rozwoju rynku innowacyjnych usług finansowych. Przed formalnym rozbratem UE i Wielkiej Brytanii, niekwestionowanego lidera w tej dziedzinie, brukselscy urzędnicy chcą zachęcić firmy z branży technologii finansowych do przeniesienia się na kontynent. W ramach programu komisja zamierza też m.in. uruchomić laboratorium FinTech, w którym europejskie i krajowe organy będą mogły nawiązywać współpracę z dostawcami technologii, a także zająć się ryzykiem związanym z kryptowalutami.