Powołanie nowego wiceministra finansów odpowiedzialnego za budżet było konieczne ze względu na zapisy ustawy o RDS - poinformowało w środę PAP biuro prasowe Ministerstwa Finansów. Zaznaczono, że Teresa Czerwińska łączyła tymczasowo funkcje ministra i wiceministra ds. budżetu.Biuro prasowe poinformowało, że wiceminister finansów Tomasz Robaczyński odpowiedzialny jest m.in. za budżet państwa oraz za współpracę MF z samorządami.

"Poprzednio stanowisko to zajmowała obecna minister finansów Teresa Czerwińska, która w ostatnich dwóch miesiącach łączyła obie funkcje. Było to jednak rozwiązanie tymczasowe, a powołanie wiceministra odpowiedzialnego za kwestie budżetowe było konieczne ze względu na wypełnienie przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Art. 27 tej ustawy wskazuje, że członkiem Rady powinien być przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych odpowiedzialny za budżet, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu" - wyjaśniono PAP.

I informacji poświęconej strukturze organizacyjnej resortu finansów zamieszczonej na stronie internetowej MF wynika, że Tomasz Robaczyński został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w ministerstwie finansów i będzie odpowiadał za pion budżetowy. Wcześniej stanowisko to piastowała obecna minister finansów, Teresa Czerwińska.

Robaczyński urodził się 1 grudnia 1974 r. w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (UW, Katedra Prawa Finansowego, 1998 r.). Uzyskał również absolutorium w Instytucie Historii Sztuki UW (1998 r.) oraz odbył kurs w Szkole Prawa Angielskiego i Europejskiego (UW/University of Cambridge, 1996-1998).

Od 1999 r. związany z Ministerstwem Finansów. Do 2004 r. pracował w Biurze ds. Dyscypliny Finansów Publicznych, następnie w Departamencie Instytucji Płatniczej, którym kierował od 2007 r.

Wiceministrowi podlegać będzie Departament Budżetu Państwa, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, Departament Finansowania Sfery Gospodarczej, Departament Finansowania Sfery Budżetowej oraz Departament Instytucji Płatniczej.