Opóźnienia w płatnościach skutkują trudnościami w spłacie innych zobowiązań, takich jak pensje, podatki czy faktury od dostawców. Dla firm, które potrzebują dodatkowego finansowania, dobrym rozwiązaniem może być faktoring.

W przeciwieństwie do kredytu, faktoring nie wymaga od przedsiębiorcy przedstawiania informacji, na co przeznaczy otrzymane pieniądze. W zależności od sposobu, w jaki faktor odzyska przekazaną kwotę, wyróżniamy kilka rodzajów faktoringu:

Pełny (właściwy, bez regresu) oznacza, że odpowiedzialność za fakturę przejmuje faktor. Firma dostaje pieniądze zaraz po przekazaniu dokumentu do faktora i nie uczestniczy w procesie regulacji należności.

Niepełny (niewłaściwy, z regresem) występuje wtedy, gdy dopilnowanie zapłaty przez kontrahenta jest po stronie firmy wstawiającej fakturę. Jeśli klient nie zapłaci w terminie, przedsiębiorca musi oddać kwotę, którą wcześniej uzyskał od faktora.

Mieszany – ryzyko związane z finansowaniem należności za fakturę jest rozłożone pomiędzy faktorem i firmą.

Przy wyborze odpowiedniego rodzaju usługi przedsiębiorca, prócz rodzajów, powinien także znać formy faktoringu:

Jawny (otwarty) to najpopularniejsza forma faktoringu w Polsce. Adresaci faktur są informowani o tym, że ich dostawca korzysta z faktoringu.

Tajny (cichy) jest wtedy, gdy kontrahent danej firmy nie wie, że faktura, którą otrzymał, jest wprowadzona do systemu faktoringowego. Ta forma jest ściśle powiązana z faktoringiem niepełnym, gdzie o dopilnowanie wpłacenia należności za fakturę dba jej wystawca.

Faktoring oferowany w tradycyjnych bankach jest zwykle adresowany do firm, które mają wielu klientów, a ich sytuacja finansowa jest stabilna. Wymaga również przejścia przez określone formalności.

● Mikrofaktoring to oferta dla firm, które nie mają szans na uzyskanie faktoringu z banku? Odpowiedzią jest mikrofaktoring od Finiaty! Choć Finiata również ogranicza ryzyko swojej działalności, to nie jest bankiem. Potrafi spojrzeć indywidualnie na każdy wniosek o zamianę faktury na gotówkę. System analityczny bierze pod uwagę wiele czynników i dopiero wtedy podejmuje decyzję o przyznaniu firmie limitu faktoringowego. Dodatkowo kontrahenci klientów Finiaty nie są informowani o tym, że ich dostawca korzysta z zewnętrznego finansowania.Więcej: www.finiata.pl

PARTNER