Stosowanego oświadczenia o czystej kartotece będą mogły oczekiwać od personelu m.in. banki, agenci ubezpieczeniowi, przedsiębiorstwa outsoucingowe, SKOK-i, a także oddziały spółek zagranicznych. Pracodawca uzyska także prawo żądania od osób zatrudnianych i aplikujących o pracę udokumentowania tej informacji w formie zaświadczenia z KRK.

Obowiązek ujawnienia przeszłości kryminalnej na życzenie przełożonych obejmie tylko osoby zajmujące się bądź starające się o stanowiska związane z zarządzaniem mieniem, dostępem do informacji poufnych lub obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia bądź wyrządzenia znacznej szkody gospodarczej.

Etap legislacyjny

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów