Projekt przepisów, które umożliwią firmom i instytucjom w sektora finansowego sprawdzenie niekaralności pracowników i kandydatów do pracy, zyskał wczoraj akceptację rządu.
Stosowanego oświadczenia o czystej kartotece będą mogły oczekiwać od personelu m.in. banki, agenci ubezpieczeniowi, przedsiębiorstwa outsoucingowe, SKOK-i, a także oddziały spółek zagranicznych. Pracodawca uzyska także prawo żądania od osób zatrudnianych i aplikujących o pracę udokumentowania tej informacji w formie zaświadczenia z KRK.
Obowiązek ujawnienia przeszłości kryminalnej na życzenie przełożonych obejmie tylko osoby zajmujące się bądź starające się o stanowiska związane z zarządzaniem mieniem, dostępem do informacji poufnych lub obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia bądź wyrządzenia znacznej szkody gospodarczej.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów