Oprócz dotacji ze środków unijnych przedsiębiorstwa mogą starać się o środki z funduszy krajowych w formie ulgi podatkowej lub dotacji pieniężnej.
Dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej to nie jedyna droga do uzyskania środków na rozwój. Do dyspozycji w roku bieżącym są również instrumenty finansowane z funduszy krajowych. Częściej przybierają one formę ulgi podatkowej niż bardziej atrakcyjnej formy dotacji pieniężnej.

Ulgi podatkowe