Kryzysowa sytuacja ekonomiczna na świecie ma wpływ na planowane w Polsce inwestycje. W tym okresie szczególnie warto starać się o dotacje unijne.
Prawie codziennie czytamy o inwestorach, którzy zrezygnowali z przeprowadzenia inwestycji, ograniczyli jej zakres lub odsunęli w czasie moment jej realizacji. Czy oznacza to, że fundusze unijne na wspieranie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie zostaną w pełni wykorzystane?
Niedługo rozpoczną się kolejne rundy aplikacyjne do Działań 4.4 i 4.5. W zakresie Działania 4.4 z jednej strony będzie mniej podmiotów zainteresowanych wsparciem ze względu na zmiany ich planów inwestycyjnych. Z drugiej, determinacja w pozyskaniu funduszy może być większa, gdyż fundusze unijne są trzecią - za kredytami bankowymi i kapitałem własnym - najpopularniejszą formą pozyskiwania kapitału w Polsce.