Getin Bank i Noble Bank zaakceptowały plan połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Getin Banku na Noble Bank. Za jedną akcję Getin Banku akcjonariusze Getin Banku otrzymają 2,85 akcji Noble Banku - napisano w komunikacie.

Noble Bank przyzna akcjonariuszom Getin Banku akcje emisji połączeniowej w zamian za akcje w Getin Banku.

Stosunek wymiany akcji Getin Banku na akcje emisji połączeniowej wynosi: 1:2,85.

Łącznie za 259.152.611 akcji w Getin Banku akcjonariusze Getin Banku otrzymają 738.584.941 akcji emisji połączeniowej.

"Powyższy parytet został ustalony przy uwzględnieniu planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Getin Banku S.A. o kwotę 13.500.000,00 złotych, które zostanie dokonane przed dniem połączenia poprzez emisję 10.000.000 nowych akcji Getin Banku w zamian za wkład pieniężny w wysokości 50.000.000,00 złotych" - napisano w komunikacie.

Obecnie 99,39 proc. akcji Getin Banku należy do Getin Holdingu. Getin Holding jest również głównym akcjonariuszem Noble Banku, posiadającym 73,64 proc. akcji.