Efekty synergii z połączenia Noble Banku z Getin Bankiem mogą przynieść około 100 mln zł do 2012 r., poinformowali przedstawiciele obydwu banków w czwartek. Prace nad połączeniem, które ma się odbyć poprzez przeniesienie całego majątku Getin Banku na Noble Bank, mają zakończyć się w tym roku, podano także.

"Szacujemy, że synergia da 100 mln zł do 2012 r., zarówno po stronie kosztowej i dochodowej" - powiedział dziennikarzom prezes zarządu Getin Banku Michał Handzlik. "Prace połączeniowe chcemy zakończyć przed końcem 2009 r." - dodał przewodniczący rady nadzorczej Getin Banku i Noble Banku Krzysztof Rosiński.

Głównym celem nowego banku jest wejście do pierwszej piątki banków w ciągu 3-5 lat, uproszczenie struktury oraz stworzenie uniwersalnej bankowości. Bank zachowa dwa brandy i nie planuje synergii placówek ze względu na odrębność linii biznesowych.

Przedstawiciele nowego banku potwierdzili również, że fuzja obydwu banków wpłynie pozytywnie na zdolność nowego podmiotu do akwizycji. "Przyglądamy się wszystkim możliwościom na polskim rynku" - poinformowali, zwracając możliwość że Getin Noble Bank może się połączyć z bankiem podobnej wielkości.

Jednocześnie Getin Holding – spółka-matka obu banków – będzie nadal notowany na warszawskiej giełdzie, co pozwoli na przygotowanie się do kolejnych akwizycji.

Prezes zarządu nowego banku zostanie wybrany spośród członków zarządów obydwu banków.

Getin Noble Bank nie planuje zwolnień w związku z fuzją ze względu na różną sieć sprzedaży działającą na dwóch rynkach.

Wynik finansowy netto Noble Banku wyniósł w 2008 r. - według wstępnych, nieaudytowanych danych - 163,5 mld zł, co oznacza wzrost o 75% r/r. Należności od klientów w 2008 r. wyniosły 3,87 mld zł co stanowiło wzrost o 227%, natomiast zobowiązania wobec klientów wyniosły 3,49 mld zł, wzrost o 265% r/r. Wynik na działalności bankowej wzrósł o 143% r/r i wyniósł 254,4 mln zł, a koszty działania banku w 2008 r. wzrosły o 114% r/r/ do ok. 74 mln zł. Współczynnik wypłacalności banku kształtował się na poziomie 14,45% (spadek o 5,95 pkt proc.) w 2008 r., a współczynnik kosztów do dochodów wynosił 32%, co stanowiło wzrost o 4,8% pkt proc.

Natomiast Getin Bank miał w 2008 r. wynik netto - według wstępnych, nieaudytowanych danych - na poziomie 377,9 mln zł wobec 275 rok wcześniej. Należności od sektora niefinansowego w 2008 r. wyniosły 17,7 mld zł co stanowiło wzrost o 74,5% r/r, natomiast zobowiązania wobec sektora niefinansowego wyniosły 14,7 mld zł, wzrost o 84,6% r/r. Wynik na działalności bankowej wyniósł 1,19 mld zł.