Dyrektywa MiFID II, która została uchwalona w 2014 roku zaczęła obowiązywać od 3 stycznia 2018. Zasadniczo całość wymogów MiFID II obowiązuje od początku 2018 roku, niemniej realizacja niektórych spośród wymogów została przesunięta na późniejsze miesiące.
Paweł Spławski / Media / Maksymilian Rigamonti

Nowości wchodzące w trakcie 2018 roku

Dotyczy to głównie wymogów publikacyjnych. W ich przypadku przesunięcie w dużej mierze wynika to z tego, że wymogi te realizowane są w odstępach czasowych np. kwartalnych, a tym samym, jeśli potrzebne dane pochodzą z 2017 roku lub z 2018 roku to siłą rzeczy mogą one zostać wykonane po trzech miesiącach od rozpoczęcia obowiązywania dyrektywy i raporty będą miały miejsce w trakcie trwania roku 2018, a nie na początku.

Wymogi te to przede wszystkim:

1. Raport na 30 kwietnia 2018 roku – Raport z RTS 28 z danymi za 2017 rok;

2. Raport na 30 czerwca 2018 roku – Raport z RTS 27 z danymi za pierwszy kwartał 2018 roku;

3. SI (tj. Systematyczny Internalizator Transakcji) – pierwsze dane na temat progów ilościowych ESMA opublikuje w sierpniu, a od września w przypadku, gdy dana instytucja finansowa zdecyduje się na bycie podmiotem SI, trzeba będzie już spełniać obowiązki.

Nowości – kilka szczegółów

Wspomniany raport RTS 27 (ang. Regulatory Technical Standard) dotyczy danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji (regulowany Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 roku). Odnosi się on do systemów wykonywania zleceń objętych obowiązkiem raportowania: Rynków Regulowanych, MTF, OTF, SI, market maker’ów i innych dostawców płynności (OLP). Obowiązek obejmuje publikowanie informacji w zakresie: ceny, kosztu, prawdopodobieństwa wykonania zlecenia, szybkości, rozliczenia. Obowiązek publikacyjny ma być realizowany w interwałach kwartalnych.

Tomasz Hapon / Media

Wspomniany RTS 28 nakłada obowiązek podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 roku). Obejmuje on informacje na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń (ang. top five venues) oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń. Obowiązek istnieje pomimo stosowania przez bank czy dom maklerski tylko jednego miejsca wykonywania zleceń (portfel własny, GPW), a w związku z tym istnieje zobowiązanie do sporządzania i publikowania raportu zgodnie z RTS 28 raz w roku.

Inne wyzwania dla firm inwestycyjnych

W 2018 roku, głównie na początku, instytucje finansowe będą mierzyły się z wyzwaniami, jakie niesie MiFID II. Oprócz wspomnianych powyżej wymogów, w tym tych wchodzących z odroczeniem jak raporty RTS 27 i 28, nie mniej ważne są kwestie uzupełnienia procedur wewnętrznych oraz przeszkolenia pracowników w zakresie wymogów MiFID II. Na efekty wdrożenia dyrektywy z punktu widzenia klientów oraz instytucji finansowych trzeba jeszcze chwilę poczekać.

Autorzy:

Paweł Spławski, Dyrektor w zespole Ryzyka Finansowego, Deloitte
Tomasz Hapon, Menedżer w zespole Ryzyka Finansowego, Deloitte