Tego typu fundusze inwestują w zdywersyfikowane krótkoterminowe instrumenty - zwykle o bardzo dobrym ratingu. Z uwagi na krótki termin zapadalności fundusze rynku pieniężnego charakteryzują się zwykle niskim ryzykiem i niską zmiennością.

Fundusze rynku pieniężnego oferują wysoką płynność i w wielu krajach inwestorzy mogą mieć dostęp do gotówki jeszcze tego samego dnia. Żeby osiągnąć najlepszą stopę zwrotu, fundusze rynku pieniężnego poszerzały paletę swoich inwestycji, zaczynając od lokat bankowych i bonów skarbowych, a następnie przechodząc na krótkoterminowe papiery emitowane przez korporacje i różnego rodzaju instrumenty zabezpieczane aktywami. W dobrych czasach inwestycje te poprawiały stopę zwrotu z funduszu, ale okazały się dość niebezpieczne w czasach kryzysu.

Po pierwsze, wartość tego typu instrumentów traciła na wartości, a dodatkowo umorzenia zmuszały zarządzających do wyprzedaży instrumentów, które nagle stały się niepłynne, dalej pogłębiając straty. Sytuacja była na tyle krytyczna, że w Stanach Zjednoczonych wprowadzono gwarancje dla funduszy rynku pieniężnego, które pomogły ustabilizować rynek.

Mimo dość trudnej sytuacji fundusze rynku pieniężnego stanowią całkiem atrakcyjną alternatywę dla lokat bankowych, pod warunkiem że koszty ich działalności nie są zbyt wysokie.

W odróżnieniu od funduszy akcyjnych, gdzie dobry zarządzający ma możliwość wypracowania wysokiego zysku nawet przy wysokich kosztach, to w tym segmencie każda dziesiąta część procenta dodatkowych kosztów może wpływać na ranking funduszu.