Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 1 081,7 tys. wobec 1 067,7 tys. osób przed miesiącem.