Do końca 2017 r. w ramach obecnej perspektywy finansowej podpisano umowy na projekty z unijnym dofinansowaniem o wartości ponad 278 mld zł – wynika z zestawienia umów publikowanego przez resort rozwoju
LIDERZY WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH / Dziennik Gazeta Prawna
TYP BENEFICJENTA / Dziennik Gazeta Prawna
OGÓLNA KWOTA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY Z UNIJNEJ PERSPEKTYWY 2014-2020 / Dziennik Gazeta Prawna

Zakładają one łączne dofinansowanie ze strony UE na kwotę 172 mld zł. Oznacza to, że udało się zakontraktować już ponad połowę pieniędzy, jakie wynegocjowaliśmy z UE w obecnej siedmiolatce. Nie oznacza natomiast, że taka kwota trafiła już do Polski. Projekty, których termin realizacji minął z końcem ubiegłego roku, mają wartość niespełna 25 mld zł, a ich zakładane dofinansowanie to 15,6 mld zł.

Na razie możemy więc mówić bardziej o zawieraniu umów niż o ich realizacji. Kto radzi sobie z tym najlepiej? Dwie kluczowe grupy to firmy i samorządy. Tych pierwszych wśród beneficjentów unijnej pomocy jest najwięcej, a łączna wartość podpisanych przez nie kontraktów na dofinansowanie to niemal 104 mld zł. W przypadku samorządów jest to nieco ponad 77 mld zł. Jednak to właśnie jednostki samorządowe przeważają w grupie największych beneficjentów unijnej pomocy.

Ale i tak jednostkowo pierwsze trzy miejsca zajmują pod względem zakontraktowanych kwot państwowe instytucje odpowiedzialne za projekty infrastrukturalne: GDDKiA, PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Na kolejnej pozycji jest Warszawa. Najbardziej zdominowana przez samorządy jest druga dziesiątka – z Łodzią, Krakowem, Białymstokiem i Gdańskiem oraz trzema województwami: wielkopolskim, podkarpackim i lubelskim.

W pierwszej pięćdziesiątce zestawienia największych beneficjentów środków unijnych jest tylko kilka firm. W tym dwie prywatne: Orange Polska oraz spółka VC3.0 zajmująca się zarządzaniem funduszami venture capital.

W pięćdziesiątce największych beneficjentów pomocy unijnej (podmiotów, które do końca 2017 r. zawarły umowy na projekty z dofinansowaniem UE) najbardziej popularny jest program Infrastruktura i Środowisko. W jego ramach najwięksi odbiorcy pomocy podpisali kontrakty na projekty o wartości niemal 98 mld zł. To jednak w dużej mierze zasługa dwóch adresatów wsparcia: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak wynika z zestawienia publikowanego przez resort rozwoju, GDDKiA w ramach PO IiŚ ma umowy warte 48 mld zł, zaś w przypadku PKP PLK jest to niemal 17,5 mld zł.
Na drugim miejscu pod względem popularności są programy regionalne – realizowane w poszczególnych województwach. Tu najwięksi beneficjenci zawarli umowy o wartości 25 mld zł. W dużej mierze to same regiony oraz największe miasta. Podmiotami, które jak dotąd mają na koncie największą wartość umów w ramach RPO, są Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Bank Inwestycyjny. Pierwszy realizuje w ten sposób projekty z dziedziny gospodarki niskoemisyjnej, ale też dotyczące wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości. Drugi skupia się na gospodarce niskoemisyjnej. BGK jest również liderem pod względem wartości umów w ramach programu Inteligentny Rozwój.
Pięćdziesiątka największych beneficjentów pomocy unijnej ma uzyskać w ramach swoich umów dofinansowanie z UE o wartości 86,5 mld zł. To połowa ogólnej kwoty wsparcia zakontraktowanego do tej pory przez krajowe podmioty.