Eksperci EBOiR-u oceniają, że sytuacja Polski należy do najlepszych w regionie, a reakcja polskiej gospodarki na kryzys będzie mniej gwałtowna niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Z raportu "Transition Report 2008. Growth in transition" wynika, że trudności na rynkach światowych będą stanowiły dla krajów takich jak Polska pierwszy poważny test ich osiągnięć transformacyjnych.

"Transition Report 2008. Growth in transition" - to coroczna publikacja analizująca wyniki gospodarcze i postęp we wprowadzaniu reform w krajach Europy Środkowej, byłego ZSRR i Mongolii oraz państwach bałkańskich.