Projekt resortu gospodarki powstał w ramach rządowego planu na rzecz stabilności i rozwoju. Rząd na wszystkie działania antykryzysowe chce przeznaczyć 91,3 mld zł.

W związku z "sygnałami spowolnienia gospodarki realnej" i rządowym planem na rzecz stabilności o rozwoju, resort gospodarki przygotował pakiet działań antykryzysowych.

"Przejawy kryzysu w pierwszej kolejności były widoczne na rynku kapitałowym, następnie bankowym, a obecnie mamy do czynienia z sygnałami spowolnienia gospodarki realnej" - głosi wstęp do projektu.

MG proponuje wsparcie "drugiej szansy" - dla przedsiębiorców, których pierwsza firma zbankrutowała. Resort chce doprowadzić do równego traktowania osób, które ponownie podejmują działalność gospodarczą, prowadzić akcję zmieniającą negatywne postrzeganie bankructwa i przeciwdziałająca upadłości przedsiębiorstw.

Deklaruje opracowanie koncepcji instrumentu wsparcia finansowego lub gwarancyjnego dla przedsiębiorców mających problemy z utrzymaniem płynności finansowej, spowodowane opóźnieniami w płatnościach ze strony jego kontrahentów.

Resort chce zobowiązać urzędy gmin do przekazania inspekcjom i straży pożarnej informacji o zakończeniu budowy

MG proponuje też możliwość okresowego ograniczenia czasu pracy oraz proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia w zakładach ograniczających lub wstrzymujących działalność. Ograniczenie takie nie mogłoby przekraczać połowy pełnego wymiaru pracy. W przypadku "konieczności czasowego ograniczenia bądź wstrzymania działalności zakładu pracy lub jego części", pracodawca składałby wniosek o wszczęcia postępowanie do powiatowego urzędu pracy.

Ministerstwo Gospodarki chce jednocześnie ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej proponując zmiany m.in. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Resort chce też zobowiązać urzędy gmin do przekazania inspekcjom i straży pożarnej informacji o zakończeniu budowy. Skrócony ma być z 60 do 30 dni czas zmian własności w ewidencji gruntów i budynków. Ma się też zmniejszyć o połowę liczba procedur z tym związanych.

W projekcie postulowane są też zmiany w prawie bankowym, które ułatwią uzyskiwanie kredytów - poszerzenie rejestru kredytowego osób prywatnych i przedsiębiorstw oraz zwiększenie źródeł informacji kredytowych o instytucje finansowe, detalistów i usługodawców. Zmiany mają też pozwolić na wykorzystanie ruchomych aktywów przedsiębiorstw jako zabezpieczenia kredytowego i zapewnić zabezpieczonym wierzycielom pierwszeństwo w odzyskaniu majątku poza procedurą upadłościową.

Ministerstwo Gospodarki zapowiada poprawę dostępu przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego

Resort chce też wspólnie z Ministerstwem Finansów zmniejszyć liczbę uciążliwych obowiązkowych płatności podatkowych, poprawić kodeks celny, by procedury importowe i eksportowe trwały do 10 dni, a ich koszty zmniejszyły się o połowę. Na przygotowanie propozycji nowelizacji ustaw oraz rozporządzeń resort w tym zakresie daje sobie czas do połowy 2009.

Ponadto, w ramach projektowanych przez resort gospodarki działań na rzecz stabilności i rozwoju, podatnicy CIT (firmy-PAP) mają uzyskać prawo do przekazania 1 proc. podatku na przedsiębiorstwa społeczne - organizacje prowadzące działalność gospodarczą bez zysku. Resort proponuje, by płatnik podatku od osób prawnych (CIT) miał prawo samodzielnie wskazać taki podmiot. MG zakłada, że jeszcze w tym roku wypracuje rozwiązania dla tego pomysłu.

Ministerstwo Gospodarki zapowiada też poprawę dostępu przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. W tym celu opracowano plan "Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009- 2013".

Jego celem jest m.in. poprawa upowszechnienie poręczeń BGK jako elementu stabilizującego ten system w Polsce, wdrożenie i upowszechnienie współporęczenia jako metody ograniczenia ryzyka oraz opracowanie i wdrożenie zasad wspierania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych ze środków unijnych Regionalnych Programów Operacyjnych. Przewiduje się, że 1,5 mld zł przeznaczonych będzie na wsparcie funduszy. Umożliwi to marszałkom województw rozpoczęcie ich dokapitalizowania.

W ramach projektowanych działań na rzecz stabilności i rozwoju ministerstwo wesprze także eksport polskich przedsiębiorstw na rynki wschodnie, zwłaszcza na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw. Ministerstwo chce wspomóc przedsiębiorców m.in. przez refinansowanie kredytów eksportowych oraz ubezpieczenia i gwarancje.