Bank Zachodni WBK (BZ WBK) spodziewa się w związku z przejęciem wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) m.in. zwiększenia swojego udziału rynkowego w kredytach do 11,7% z 10,1% (na koniec września 2017 r.) oraz w depozytach - do 11,0% wobec 10,1% (na koniec września 2017 r.), podał bank w prezentacji.

"Nabycie wydzielonej działalności DB Polska znacząco zwiększy udziały rynkowe BZ WBK na wrzesień 2017: kredyty: z 10,1% do 11,7%, depozyty: z 10,1% do 11,0% [dane dla BZ WBK na wrzesień 2017, dla wydzielonej działalności DB Polska na czerwiec 2017] - czytamy w prezentacji.

Ponadto bank oczekuje, że transakcja umożliwi mu znaczącą poprawę swojej pozycji w rosnącym segmencie private banking oraz w segmencie klientów zamożnych dzięki 91 tysiącom klientów oraz wolumenowi biznesu na poziomie 16,7 mld zł (dane na grudzień 2016. Wolumen biznesu zawiera kredyty brutto, depozyty oraz aktywa pod zarządzaniem).

BZ WBK wzmocni też swoją pozycję w segmencie masowym dzięki 234 tys. klientów oraz wolumenowi biznesu na poziomie 6,6 mld zł.

Dodatkowo, BZ WBK wzmocni segment biznesowy (MŚP) dzięki 39 tys. klientów oraz wolumenowi biznesu na poziomie 9,4 mld zł, podano też w prezentacji.

Dalej czytamy, że "transakcja obniży udział walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych w portfelu BZ WBK z 12,5% do 10,7% (dane dla BZ WBK na wrzesień 2017, dla wydzielonej działalności DB Polska na czerwiec 2017). BZ WBK oczekuje dalszego zmniejszania udziału walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych w portfelu kredytów w 2018 r., bowiem wydzielona działalność DB Polska nie zawiera tego typu kredytów i pożyczek.

"Grupa Banku Zachodniego WBK, jako część silnej, międzynarodowej Grupy Santander, wzbogaci swoją działalność o dodatkowe kompetencje i umiejętności w relacjach z klientami zamożnymi, private banking oraz business banking. Dzięki zawartej umowie bank umocni swoją pozycję trzeciego największego banku w Polsce. Jest to istotny krok w tworzeniu najlepszego banku dla klientów. Zawarta umowa doskonale wpisuje się także w dążenia Grupy Santander do umacniania i odgrywania aktywnej roli w tej części Europy. Jestem przekonany, że dzisiejsza transakcja przyniesie wymierne korzyści dla akcjonariuszy i klientów" – powiedział przewodniczący rady nadzorczej BZ WBK Gerry Byrne, cytowany w komunikacie.

Bank Zachodni WBK podał dziś, że podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł. Plan zakłada zakończenie transakcji w IV kw. 2018 r.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.