Małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskają łatwiejszy dostęp do kredytów bankowych - przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian do ustawy o poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa.

Nowelizacja ma pomóc w realizacji Rządowego Planu Stabilności i Rozwoju. "Ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznego finansowania (głównie w formie kredytów) będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość" - ocenili twórcy projektu.

Projekt zakłada "jak najszerszą możliwość wykorzystywania poręczeń i gwarancji, jako instrumentów preferowanych przez banki oraz inne instytucje i podmioty gospodarcze dla zabezpieczania ryzyka finansowania i realizacji projektów służących rozwojowi MSP (małych i średnich przedsiębiorstw (PAP) i/lub ułatwiających wykorzystywanie środków pomocy unijnej" - czytamy w projekcie.

"Zmiany mają na celu wzmocnienie systemu poręczeń kredytowych oraz ułatwienie w ten sposób dostępu do zewnętrznego finansowania (głównie w formie kredytów) małym i średnim przedsiębiorcom" - tłumaczą autorzy projektu.

Ważnym celem projektu ustawy jest także ujednolicenie standardów udzielania poręczeń.

System poręczeniowy ma być monitorowany

Nowelizacja ustawy pozwoli także m.in. na rozszerzenie grupy beneficjentów korzystających z poręczeń i gwarancji oraz podwyższenie maksymalnej kwoty poręczenia.

Projekt zakłada także wzrost roli Banku Gospodarstwa Krajowego

Ustawa umożliwia bowiem udzielanie poręczeń i gwarancji w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa powyżej kwoty stanowiącej równowartość 10 mln euro (do 30 mln euro).