statystyki

Partnerstwo publiczno-prywatne nie dla spółek celowych

autor: Jacek Kosiński07.12.2017, 20:00
paragrafy

W obecnym brzmieniu art. 51 p.z.p. zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20.źródło: ShutterStock

W  ramach trwających prac nad nowelizacją ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym uwzględniono wiele cennych postulatów. Wciąż jednak brakuje rozwiązań mogących w istotny sposób podnieść efektywność instytucji PPP – chodzi o szerokie umożliwienie wykorzystania przez spółki celowe potencjału podmiotów trzecich. Jeśli zmiany w proponowanym obecnie kształcie wejdą w życie, podpisanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym będzie możliwe tylko dla wąskiej grupy przedsiębiorców posiadających osobiste doświadczenie w bezpośredniej realizacji określonych inwestycji, a to oznacza znaczący krok wstecz w rozwoju PPP.

Prace nad nowelą

Nowela ustawy na obecnym etapie procesu legislacyjnego – po analizie stanowisk przesłanych w ramach uzgodnień – przewiduje możliwość zawarcia umowy o  partnerstwo publiczno-prywatne z zawiązaną w celu realizacji przedsięwzięcia jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni. Partner publiczny będzie zobligowany do określenia warunków zgody na takie działanie już w ogłoszeniu o zamówieniu albo w ogłoszeniu o koncesji. Z uzasadnienia tych rozwiązań wynika, że ich głównym celem jest wprowadzenie do polskiego systemu prawa możliwości zastosowania spółek specjalnego przeznaczenia (SPV) w realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego. Dotychczasowe regulacje nie przewidują wprost możliwości powierzenia wykonywania umowy PPP spółce specjalnie powołanej do tego celu przez partnera prywatnego. Nowela zakłada, że na miejsce partnera prywatnego wybranego do realizacji zadania, będzie mogła wejść jego spółka córka. Z chwilą zawarcia umowy co do zasady będą miały do niej zastosowanie przepisy dotyczące partnera prywatnego. Zgodnie z  projektem spółka celowa będzie mogła w toku procedury wyboru partnera polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Jednocześnie w zakresie procedury wyboru partnera prywatnego nowela odsyła do ustawy prawo zamówień publicznych oraz o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Warto pamiętać, że zastosowanie tych rozwiązań jest niestety tylko możliwością, a więc ich znaczenie praktyczne będzie uzależnione od woli podmiotów publicznych.

Zaproponowany model nie rozwiązuje jednak niezwykle ważnego dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego problemu uczestniczenia w samym postępowaniu o zawarcie umowy PPP albo koncesji przez spółki celowe. Wynika to przede wszystkim z faktu, że tego typu przedsięwzięcia mają najczęściej strukturę projektów Project Finance. Są to złożone zadania oparte na zewnętrznym finansowaniu. Z uwagi na wymogi banków, jak i fakt, że zadania realizowane w  ramach PPP najczęściej mają charakter wieloletni, są one wydzielane z bieżącej działalności. Dlatego realizacja projektu za pośrednictwem spółek celowych powinna być zagwarantowana, a kwestia zależności pomiędzy projektowaną nowelą a obowiązującymi regulacjami prawa zamówień publicznych (p.z.p.) w obszarze wykorzystywania potencjału podmiotów trzecich jest jedną z zasadniczych dla rozwoju PPP w Polsce.


Pozostało 61% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane