Organami gminy są: wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz rada gminy. Pozycja wójta uległa wzmocnieniu wraz z wprowadzeniem wyborów bezpośrednich. Jest on wybierany przez społeczność gminną w wyborach bezpośrednich. W konsekwencji odwołanie wójta jest znacznie utrudnione, a w praktyce następuje sporadycznie. Nowe rozwiązanie wiąże się również z większą odpowiedzialnością. Wójt jednoosobowo odpowiada za rozwój gminy.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP