Nie tylko czyste informacje, ale również ocenę ze strony Biura może otrzymać firma, która za pomocą KRD BIG postanowi sprawdzić potencjalnego kontrahenta.

Co jeszcze zmieni się w ocenie wiarygodności?

Dłużnicy na światłach. Jak zmieni się sposób oceniania wiarygodności kontrahenta?