Jakie wzrostu gospodarczego powinniśmy oczekiwać? - Inwestycje zaraz po konsumpcji stają się trwałym silnikiem wzrostu polskiego PKB – mówi wiceminister finansów Leszek Skiba w rozmowie z Grzegorzem Osieckim.

- Nie dostrzegamy żadnej nierównowagi wewnętrznej, poziom fiskalizmu jest zoptymalizowany a inwestycje rosną. Największe ryzyko generuje jednak rynek pracy. Spada bezrobocie i presja płacowa może się pojawić – dodaje Skiba.

-Jedyne zagrożenia mogą przyjść z zewnątrz. Niepewna sytuacja wokół cen ropy naftowej, kryzys w Chinach czy konflikty w Korei Północnej to czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć globalny rozwój, a przez to – uderzyć w polską gospodarkę.