Po zmianach biura informacji gospodarczych będą mogły przedstawić szerszą i bardziej kompleksową informację o potencjalnym kontrahencie. Zwiększy się bowiem ich dostęp do wielu baz danych
Sposobem na zwiększenie szansy odzyskania należności od dłużnika może być wpis w rejestrze prowadzonym przez biuro informacji gospodarczej. Od 13 listopada zmienią się istotnie zasady dokonywania tych wpisów. Przewidziano ułatwienia dla wierzycieli. Po pierwsze, będą oni mieli możliwość wpisywania dłużników do BIG już po upływie 30 dni od terminu płatności – zamiast obecnych 60 dni. Pozwoli to na wcześniejsze podejmowanie działań windykacyjnych, co może mieć duże znaczenie. Po drugie, zwiększy się zakres informacji, jakie można uzyskać w BIG, gdyż biura będą się musiały wymieniać informacjami. Będą miały też dostęp do szerszego katalogu baz danych gospodarczych.
Przy okazji wprowadzono mechanizmy, które mają chronić dłużników przed nieuprawnionymi wpisami. Dłużnik będzie mógł m.in. zgłosić sprzeciw przeciwko wpisowi. Dla wierzyciela niesie to ze sobą nowe obowiązki, m.in. musi poinformować dłużnika o prawie do złożenia sprzeciwu. A to oznacza, że już za kilka dni wezwania do zapłaty trzeba przeredagować, wpisując do nich nową klauzulę informacyjną. Ukłonem w stronę dłużników jest również ograniczenie możliwości wpisywania do BIG-ów długów starszych niż 10 lat. Więcej uwagi trzeba będzie także poświęcić wpisom nieaktualnym.