- Pomimo nieznacznego postępu w stosunku do ubiegłego roku, prawa przedsiębiorców nadal są umiarkowanie przestrzegane, wynika z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Potrzebne są uproszczenie prawa i podatków, a także reforma sądownictwa.

"Na przestrzeni lat 2014-2016 możemy zaobserwować nieznaczną poprawę sytuacji osób prowadzących własny biznes. W porównaniu do roku 2015 współczynnik 'przestrzegania praw polskich przedsiębiorców' wzrósł bowiem z 26 do 30 punktów. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę niewielka różnica" - powiedział ekspert dziedzinie prawa gospodarczego Kamil Rybikowski, cytowany w komunikacie.

Jak wynika z raportu, na lepszy wynik w 2017 roku wpływ miały przede wszystkim: zmniejszona liczba uchylonych decyzji podatkowych, zmniejszona liczba kontroli oraz większa skuteczność w egzekucji zobowiązań. Pozostałe badane obszary pozostały na mniej więcej podobnym poziomie, podano także.

"Fundamentalny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce mają koszt i skomplikowanie podatków. Zdaniem analityków ZPP, zbyt wysokie obciążenia podatkowe, jak również ich skomplikowanie i czasochłonność, mogą stać się elementem blokującym powstawanie nowych przedsiębiorstw w Polsce, jak również ucieczkę istniejących do szarej strefy. W ramach tego elementu wskaźnika wzięto pod uwagę jedynie podatki dotykające większości spółek z.o.o tj. podatek CIT, VAT oraz obciążenia podatkowe związane z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę" - czytamy w komunikacie.

Wyraźny trend spadkowy w zakresie przeprowadzanych kontroli podatkowych, został osiągnięty dzięki wyspecjalizowaniu organów kontrolnych i zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych, które pozwoliły na bardziej efektywne selekcjonowanie podmiotów poddawanych następnie kontroli, dodano.

"Dla przedsiębiorców ogromną barierą zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw w Polsce jest zmienność i niepewność prawa. W samym 2016 roku w naszym kraju przyjęto blisko 32 tys. nowych aktów prawnych W tym zakresie jesteśmy rekordzistami wśród innych państw UE. Pocieszająca jest natomiast tendencja spadkowa w zakresie. przeprowadzanych kontroli podatkowych. Spadła również liczba uchylanych decyzji organów podatkowych w stosunku do liczby odwołań. Oznacza to, że organy podatkowe wydają swoje decyzje z większą roztropnością, niestety nadal wiele ich decyzji jest błędnych" - powiedział prezes ZPP Cezary Kaźmierczak, również cytowany w komunikacie.

Stan przestrzegania praw przedsiębiorców w Polsce oceniono w najnowszym raporcie na 30 punktów - prawa przedsiębiorców są umiarkowanie przestrzegane. Zdaniem ekspertów ZPP nie jesteśmy krajemy perfekcyjnie szanującym prawa przedsiębiorców (wartość wskaźnika w takim przypadku wynosi 56+ pkt.), ale również nie jesteśmy krajem, który je masowo łamie (według skali 0-11 pkt.).