Kantar TNS zapytał reprezentatywną próbę mieszkańców Polski, która z proponowanych obecnie opcji dotyczących zakazu handlu w niedziele jest ich zdaniem najlepsza.

"Największe poparcie – 76% ankietowanych – uzyskała propozycja zagwarantowania co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu pracownikom, bez konieczności wprowadzania zakazu handlu w niedziele. Zakaz handlu we wszystkie niedziele poparło jedynie 36% badanych" - czytamy w komunikacie.

Co ciekawe, propozycja wprowadzenia minimum dwóch wolnych niedziel w miesiącu, bez konieczności zamykania sklepów, cieszy się większym poparciem wśród kobiet niż mężczyzn (80% vs. 72%), podano również.

"Propozycją, która ma najmniejsze poparcie społeczne, jest zagwarantowanie pracownikom wolnych niedziel poprzez wprowadzenie zakazu handlu we wszystkie niedziele w miesiącu – na takie rozwiązanie zgadza się jedynie 36% badanych" - czytamy dalej.

Rozwiązanie w postaci wprowadzenia zakazu handlu w co drugą niedzielę w miesiącu ma więcej przeciwników niż zwolenników (50% vs. 48%), natomiast różnice nie są tak skrajne jak w przypadku opcji wolnych niedziel dla pracowników bez konieczności zamykania sklepów i opcji zupełnego zakazu handlu w niedziele, podsumowano.

Badanie zrealizowano w dniach 20–23 października 2017 r. metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) na 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski.