Europejski Bank Inwestycyjny wsparł w ostatnich dwóch latach inwestycje warte 544 mld euro. To powinno dodać 2,3 proc. do unijnego PKB i stworzyć 2,25 mln miejsc pracy do końca tej dekady.

Analitycy Europejskiego Banku Inwestycyjnego obliczyli jaki wpływ ma polityka wehikułu finansowego Unii Europejskiej na gospodarkę wspólnoty. Projekty, w które zaangażował się lub wsparł w latach 2015-2016 bank przekładają się nie tylko na wzrost inwestycji, a co za tym idzie szybsze tempo rozwoju gospodarczego, ale także wpływają na kreację miejsc zatrudnienia.

Jutro nowe prognozy dotyczące wpływu aktywności EBI na unijne PKB, oficjalnie przedstawi jego prezes Werner Hoyer. Bank, którym kieruje, zakłada, że do 2020 r. polityka inwestycyjna pozwoli stworzyć 2,25 mln nowych miejsce prac i dodać 2,3 proc. do wartości unijnego PKB.