3 października w Warszawie odbędzie się pierwsza z cyklu panelowych wtorków debata w ramach akcji „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”.

"Wspomagana rewolucja – polska przedsiębiorczość wobec wyzwań współczesności."

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Debata będzie otwarta dla publiczności i odbędzie się w Warszawie.

Liczba miejsc ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej udział.

Zgłoś swój udział