Grudzień przyniósł pogłębienie spadków na warszawskiej giełdzie, chociaż nie były one już tak dotkliwe, jak w listopadzie. O ile w listopadzie wszystkie fundusze inwestujące w polskie akcje zanotowały spadek wartości jednostki, a najbardziej dotknęły one funduszy małych i średnich spółek, kilka funduszy z tych grup zakończyło grudzień na niewielkich plusach.

W grudniu wart odnotowania był wyraźny spadek tempa przeceny małych spółek na GPW. Tym razem fundusze inwestujące w tym segmencie wypadły pod względem przeciętnej stopy zwrotu nieco lepiej od pozostałych funduszy akcji. W listopadzie średnia strata funduszy akcji polskich małych i średnich spółek wyniosła nieco ponad 10 proc., a w grudniu 0,78 proc. Tymczasem średnia strata funduszy akcji polskich wyniosła w ostatnim miesiącu roku 1,16 proc.

- Ostatnie sesje minionego roku przyniosły co prawda minimalny wzrost indeksów, nie miało to jednak większego znaczenia z punktu widzenia półrocznych wyników funduszy akcji, które są mocno ujemne. Osoby, które zdecydowały się na inwestycje latem, zachęcane komentarzami o krótkoterminowym charakterze korekty, dziś czują się prawdopodobnie mocno zawiedzione - mówi Katarzyna Siwek, kierownik działu analiz w firmie Expander.

Choć średni zysk funduszy małych i średnich spółek w ciągu roku wyniósł 17,78 proc., ich średnia strata za ostatnie sześć miesięcy wyniosła 23,23 proc. W przypadku funduszy akcji polskich średnia strata za półrocze to 14,53 proc., a średni zysk po roku wynosi 10,36 proc.

- Powstaje pytanie, na ile przełoży się to na dalsze wypłaty z funduszy, które mogą być czynnikiem pogłębiającym przecenę akcji. Na razie sytuacja nie wygląda jeszcze tak groźnie, gdyż roczne stopy zwrotu funduszy akcji ciągle są dodatnie. Niestety z miesiąca na miesiąc zyski topnieją - dodaje Katarzyna Siwek.

W grudniowym zestawieniu na uwagę zasługują wyraźnie lepsze od reszty stopy zwrotu funduszy, które stosunkowo niedawno rozpoczęły działalność. To efekt ostrożnego budowania portfeli na spadkowym rynku. Przykładem może być Allianz Subfundusz Akcji Plus, który wystartował pod koniec listopada, a w grudniu zyskał 3,6 proc. lub ING Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus, który rozpoczął działalność na początku października, a w grudniu również zarobił 3,6 proc.

Z sytuacją na giełdzie w grudniu najlepiej poradziło sobie Arka BZ WBK AIB TFI (112 pkt.), które kolejny raz zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Miesiąc wcześniej towarzystwo zajęło miejsce czwarte. Drugą pozycję zajął Allianz TFI z 79 pkt (w listopadzie na trzecim miejscu). Ranking zamykają KBC TFI (-83 pkt) i ING TFI (-48 pkt), który utrzymał się na przedostatniej pozycji.

ZAŁOŻENIA RANKINGU

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). Analogicznie jest w przypadku osiągnięcia wyników poniżej średniej, z tym że wówczas przydzielane są punkty ujemne. Suma punktów składa się na wynik końcowy.