W planie na 2018 r. nie ma słowa o skutkach zmian w OFE. To może sugerować, że system zmieni się dopiero w 2019 r.
Rząd wysłał właśnie Radzie Dialogu Społecznego projekt budżetu do konsultacji. W oficjalnej wersji projektu nie ma ani słowa o skutkach zmian w II i III filarze emerytalnym. Zmian, które zgodnie z zapowiedziami wicepremiera Mateusza Morawieckiego miałyby wejść w życie z początkiem lipca 2018 r.
Kwota wolna – tak. Reforma emerytur – nie