Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlana była w lipcu br. wyższa o 19,8 proc. niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 18,8 proc.) i o 3,7 proc. wyższa w porównaniu z czerwcem br.

"Jest to najwyższy odczyt dynamiki produkcji budowlanej od ponad pięciu lat i potwierdza coraz wyraźniejsze odbicie w zakresie inwestycji" - ocenił ekonomista z Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao Piotr Piękoś.

"Produkcja w budowlance wystrzeliła w górę o prawie 20 proc. rok do roku, znacznie mocniej od oczekiwań, co zdaje się być sygnałem, że długo oczekiwane ożywienie w inwestycjach wreszcie zaczyna się materializować (produkcja w inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o prawie 34 proc. r/r)" - wskazali w komunikacie ekonomiści z Departamentu Analiz Ekonomicznych BZ WBK. Dodali, że wzrost sprzedaży detalicznej w lipcu "również był niezły" (6,8 proc. rok do roku w cenach stałych), "co potwierdza, że konsumpcja prywatna ma się dobrze".

Według piątkowych danych GUS produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 6,2 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 8,5 proc. Z kolei produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rok do roku o 6,7 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 1,2 proc.

W ocenie analityków PKO BP spadek produkcji przemysłowej w porównaniu z poprzednim miesiącem może wynikać z niedoszacowania efektów przesunięć wakacyjnych przestojów produkcyjnych na wyniki niektórych branż. "W całym trzecim kwartale 2017 r. dynamika produkcji przemysłu najprawdopodobniej poprawi się względem II kw. 2017. To, wraz z wyraźną poprawą aktywności budownictwa oraz względnie stabilnym wzrostem sprzedaży detalicznej oznacza, że dynamika PKB w III kw. 2017 może przekroczyć 4 proc. rok do roku" - ocenili.

Jak wskazali, na kontynuację ożywienia inwestycji wskazują szczegóły odczytu: rośnie produkcja przemysłu w branżach produkujących dobra inwestycyjne (m.in. produkcja metali, materiałów budowlanych). Z kolei w budownictwie kolejny miesiąc z rzędu wysokie wzrosty odnotowano w dziale inżynierii lądowej i wodnej (o ponad 33 proc. r/r). "Struktura branżowa wzrostu przemysłu i budownictwa wspiera naszą tezę, że coraz większą rolę w ożywieniu odgrywać będą inwestycje. Słabnący od początku II kw. 2017 trend wzrostowy sprzedaży detalicznej sugeruje, że konsumpcja będzie nieco mniej istotnym motorem wzrostu" - wskazali w komunikacie.

W sumie, jak ocenili analitycy BZ WBK, dane wskazują, że wzrost gospodarczy w Polsce na początku III kwartału "utrzymuje się na wysokim poziomie, blisko 4 proc. w ujęciu rocznym".

Magdalena Jarco (PAP)