Automatyczna odmowa wypłaty świadczenia z powodu uszkodzeń spowodowanych przez pasażera pojazdu jest nieuzasadniona. Przekonuje o tym rzecznik finansowy w swym najnowszym wystąpieniu.
Chodzi o częste sytuacje, gdy pasażer przy wsiadaniu lub wysiadaniu z auta uszkodzi inny samochód. Na przykład ze zbyt dużą siłą otworzy drzwi, przez co wgniecie karoserię innego pojazdu.
Właściciel uszkodzonego auta może oczywiście dochodzić odpowiedzialności od sprawcy zdarzenia. Znacznie prościej jednak jest zlikwidować szkodę u ubezpieczyciela. Rzecz w tym, że korporacje nie chcą płacić. W wielu przypadkach niesłusznie.