Źródłem sukcesu silnych gospodarek była współpraca administracji z biznesem; pakiet 100 zmian dla firm ma spowodować właśnie takie podejście polskiej administracji do przedsiębiorców rzetelnie prowadzących działalność gospodarczą - mówi PAP wiceszef MR Mariusz Haładyj."Dzięki pakietowi 100 zmian dla firm chcemy uczynić administrację bardziej otwartą na partnerskie relacje z przedsiębiorcą i z obywatelem. Tak jak wskazywał wicepremier Mateusz Morawiecki na Kongresie 590 w Rzeszowie: jeśli spojrzymy, co było źródłem sukcesu silnych gospodarek, to wszystkie je łączy jedna wspólna cecha - administracja potrafi z przedsiębiorcą współpracować i nie boi się z nim rozmawiać" - powiedział Mariusz Haładyj.

Jak wskazał Haładyj, "zmiany w KPA czy w pakiecie wierzycielskim mają przyspieszyć załatwianie spraw i zmniejszyć mitręgę biurokratyczną, na którą zawsze skarżą się przedsiębiorcy".

Wiceminister rozwoju przypomniał, że zarówno nowelizacja KPA, jak i pakiet wierzycielski są częścią tzw. pakietu 100 zmian dla firm, który został około rok temu przedstawiony przez wicepremiera Morawieckiego.

Jak zaznaczył, wejście w życie noweli KPA i większości pakietu wierzycielskiego 1 czerwca oznacza, że zdecydowana większość pakietu jest już uchwalona i obowiązuje. „Jeśli liczyć zmiana po zmianie to proces legislacyjny zakończyło 101 ze 115 zmian w pakiecie” – wyjaśnił Haładyj.

"Zostały nam jeszcze do uchwalenia trzy projekty z pakietu 100 zmian dla firm, czyli: sukcesja firm jednoosobowych, czyli zachowanie potencjału i umożliwienie funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela, nowa forma działalności gospodarczej - prosta spółka akcyjna oraz skrócenie okresu przechowywania przez pracodawców akt pracowniczych" - poinformował Mariusz Haładyj.

Jak zaznaczył, te ustawy dotyczą problemów znanych od lat, z którymi państwo do tej pory nie zmierzyło się jednak skutecznie. "Są one istotne z punktu widzenia codziennego wykonywania działalności i zarazem bardzo skomplikowane od strony prawnej. Prace nad nimi są już zaawansowane, dopinamy ostatnie szczegóły” - podał wiceminister rozwoju.

Zapytany o skutki pakietu 100 zmian dla firm, odparł, że jest on bardzo różnorodny, więc i różne jest znaczenie poszczególnych zmian. "Z jednej strony pakiet rozwiązuje często bardzo punktowe problemy. Np. ustawa deregulacyjna i rozporządzenie dot. szkoleń prowadzonych przez firmy budowlane zmieniają poziom obciążeń administracyjnych dla firm" - wyjaśnił.

"Ale mamy też dużą, systemową zmianę w KPA dot. postępowań administracyjnych. Mamy pakiet wierzycielski, który odpowiada na problem zatorów płatniczych. To jest dzisiaj jeden z największych problemów, na który narzekają przedsiębiorcy" - dodał wiceminister Haładyj.