Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna została wpisana w dziale: zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1-3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).