UOKiK sprawdzi, czy największy serwis aukcyjny, walcząc o wyniki finansowe, nadużywa swojej pozycji. Fundusz zarządzany przez firmy Cinven, Permira i Mid Europa kupując jesienią 2016 r. za 3,253 mld dol. 100 proc. udziałów w serwisie Allegro nie ukrywał, że traktuje to jak inwestycję mającą przynosić zyski. Może się okazać, że dążąc do ich osiągnięcia serwis złamał prawo.
Fundusz zarządzany przez firmy Cinven, Permira i Mid Europa kupując jesienią 2016 r. za 3,253 mld dol. 100 proc. udziałów w serwisie Allegro nie ukrywał, że traktuje to jak inwestycję mającą przynosić zyski. Może się okazać, że dążąc do ich osiągnięcia serwis złamał prawo. Grozić mu może kara w wysokości 10 proc. rocznego obrotu.
21 czerwca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie, by wyjaśnić, czy mechanizmy wyszukiwarki aukcyjnej faworyzują wewnętrzne oferty Allegro, lokując je przed ofertami przedsiębiorców handlujących na tej platformie. Po uzyskaniu zgody sądu w piątek do siedziby firmy weszli kontrolerzy UOKiK.