Cypr, Grecja, Włochy i Polska zostały wezwane do wprowadzenia przepisów, które doprowadzą do zmniejszenia zużycia lekkich toreb plastikowych w handlu.
Chodzi o przyjęcie do krajowych porządków prawnych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie plastikowych toreb. Państwa zostały zobligowane do jej wdrożenia do 27 listopada 2016 r. Tymczasem w Polsce projekt noweli ustawy o gospodarce opakowaniami mający unormować powyższą kwestię nie wyszedł z poziomu prac w Rządowym Centrum Legislacji.
„Komisja przesłała ostateczne ostrzeżenie władzom Cypru, Grecji, Włoch i Polski w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji do Komisji. Państwa te mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na tę uzasadnioną opinię. Jeżeli (...) nie udzielą zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE” – czytamy w komunikacie KE.